Welkom Welkom
Kerkaandelek.nl is de website van de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek. De naam van deze site is ontleend aan de unieke ligging van ons kerkgebouw, aan de oever van de rivier de Lek. Door velen ook wel aangeduid als 'de gebedsplaats aan de rivier'.  

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website of over onze kerkelijke gemeente, neem dan contact met ons op.
 
Potgrondactie 2023

Potgrondactie 2023
lees meer »
 
Jeugddienst Jeugddienst
Op zondagavond 2 april zal een jeugddienst worden gehouden, geheel verzorgd door de band Joy Worship uit Bergambacht. De dienst begint om 18.30 uur. Voorafgaand zal er koffie en thee worden geschonken.
Na de dienst kan worden nagepraat in ’t Voorhof met koffie en thee of fris en met koek van de actiedag.
 
 
Opbrengst extra collecte noodhulp Syrië Opbrengst extra collecte noodhulp Syrië
De extra inzameling voor noodhulp na de aardbeving in Syrië heeft t/m vrijdag 17-2 in totaal een bedrag van € 5464,40 opgebracht. U wordt hartelijk bedankt voor uw gift!

De diaconie zal dit bedrag uit eigen middelen aanvullen tot € 6000,- en overmaken naar Kerk in Actie - Noodhulp aardbeving Syrië. Eventuele nakomende giften zullen door de diaconie eveneens één op één hier naar toe overgemaakt worden, maar mag u natuurlijk ook direct overmaken naar Kerk in Actie - Noodhulp aardbeving Syrië.
 
GZB Gemeentereis naar Albanië GZB Gemeentereis naar Albanië
Frans en Maja Loeve reisden met de GZB naar Albanië en bezochten daar diverse gemeenten. Hier leest u het verslag van deze reis.
 
Collecten Collecten
lees meer »
 
Vrouwenbijbel studiekring: Leven met GOD in het alledaagse leven.... Vrouwenbijbel studiekring: Leven met GOD in het alledaagse leven....
In het paradijs wandelde GOD en praatte Hij dagelijks met Adam en Eva.....
Wat is er sindsdien veranderd….en hoe praten wij nog steeds met GOD?
lees meer »
 
Lokkende goedheid Lokkende goedheid
…en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
(Romeinen 2: 4b)
lees meer »