Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon
Het behoeft geen betoog dat de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek een veilige kerk wil zijn voor een ieder die op enige wijze betrokken is bij het werk van de kerk.
Een veilige kerk is een geloofsgemeenschap, waarvan de leden alle mensen, met wie zij binnen en buiten de kerk bemoeienis hebben, met respect behandelen.
Concreet betekent dit dat niemand misbruik mag maken van zijn of haar positie. De leiding van de kerk zal corrigerend moeten optreden als er onverhoopt sprake is van grensoverschrijdend gedrag en vertrouwen is geschonden.


In aanvulling op bovenstaande heeft de kerkenraad een vertrouwenspersoon benoemd.

De vertrouwenspersoon zal als aanspreekpunt fungeren als iemand de behoefte heeft een vertrouwelijk gesprek te voeren, omdat een bovengenoemde situatie dreigt te ontstaan, zich voordoet of is voorgevallen.

We werken in deze samen met onze zustergemeente De Ontmoetingskerk, zodat we elkaars vertrouwenspersoon onder de aandacht brengen en beschikbaar stellen in elkaars gemeente.

Vertrouwenspersoon:
B.J. (Barbera) Wisse - Verdoold
Tel. 06-33 70 04 43
e-mail

Vertrouwenspersoon Ontmoetingskerk:
C.J. (Cees) Hesse
Tel. 0180-51 24 95
e-mail
 
terug