Kerken voor Oekraïne

Kerken voor Oekraïne
Op 28 april 2022 zijn de Oekraïense vluchtelingen vanuit sporthal De Meent in Schoonhoven overgebracht naar een oud-kantoorpand (Crempene) aan de Dorpstraat 59a te Krimpen aan de Lek. Volgens de locatiemanager is door de vluchtelingen enthousiast gereageerd op de locatie. Fijn! Afgelopen week hebben vrijwilligers uit beide kerken, gecoördineerd door ambtenaren van de gemeente Krimpenerwaard, de laatste hand gelegd aan het schoonmaken en inrichten van het grote pand, de doucheruimte en de keukenunit. Deze laatstgenoemde ruimte is niet alleen geschikt om te koken en met elkaar te kunnen eten, maar is ook bedoeld als gemeenschappelijke ruimte voor een spelletje en tv kijken. 

Vanaf 1 mei is 't Voorhof beschikbaar voor ontmoetingen en activiteiten voor en met Oekraïense vluchtelingen, ook voor hen die verblijven in gastgezinnen. Voorlopig kunnen zij daar elke dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur terecht.

Om één en ander te kunnen realiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de volgende taken:
1. Gastheren/gastvrouwen in 't Voorhof op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
De gastheer/gastvrouw ontvangt de Oekraïense gasten en zorg voor koffie, thee of iets fris, houdt een praatje (eventueel met behulp van een vertaal-app op de telefoon) en beantwoordt vragen. Kortom: 'er gewoon voor de gasten zijn'. Natuurlijk is het ook mogelijk dit samen met een collega-gastheer/gastvrouw te doen.
2. Buddy's ('maatjes') voor een vluchteling of vluchtelingengezin.
Het is de bedoeling dat een buddy één of twee keer per week contact met de vluchteling/het vluchtelingengezin heeft om samen 'iets' te doen. Om de gastgezinnen een beetje te ontlasten vragen we ook buddy’s voor de vluchtelingen die particulier worden opgevangen.
Dat kan bijvoorbeeld zijn: iemand meenemen naar een club of vereniging, samen knutselen of sleutelen aan een auto, samen wandelen, samen sporten, iemand begeleiden bij het bezoeken van een arts enz.
Ook kan een buddy eventuele vragen van de vluchteling beantwoorden. De buddy krijgt hiervoor, als dat nodig is, ondersteuning van de organisatie Krimpenerwaard Intercultureel.

Help je mee?
Je geeft iets van je tijd en aandacht door 'er te zijn', maar je krijgt er natuurlijk ook iets voor terug. Je leert veel over de cultuur van de ander.
In Romeinen 12 vers 8 staat: 'Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen'.

We hopen dat voldoende vrijwilligers zich zullen aanmelden om bovenstaande activiteiten goed te laten verlopen. Om u voor één (of beide) taken aan te melden kunt u gebruik maken van de volgende aanmeldformulieren: Aanmeldformulier gastheer gastvrouw, Aanmeldformulier Buddy. Ook kunt u  één van de uitgeprinte formulieren die achterin de kerk liggen gebruiken.

Werkgroep 'Kerken voor Oekraïne'

 
terug