Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau beheert de ledenadministratie. 

Alle leden van de gemeente worden vriendelijk verzocht om adreswijzigingen en dergelijke zelf door te geven aan de kerkelijke administratie. Door de huidige opzet van de burgerlijke registratie ontvangen wij helaas niet altijd alle informatie.
De berichtgeving over veranderingen, zoals verhuizing, huwelijk/geregistreerd partnerschap, echtscheiding, geboorte en het overlijden van gemeenteleden is erg belangrijk voor een goede ledenregistratie, die de basis vormt van het gemeentewerk. Daarom het dringende verzoek aan alle leden om de kerk op de hoogte te houden van wijzigingen die voor de registratie van belang zijn. Zo blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk ook contact houden met u.

Contact: J. van der Wind-Broere
Tel. 0180-397394 (Telefonisch bereikbaar na 19:00 uur)
e-mail
 
terug