Welkom Welkom
Kerkaandelek.nl is de website van de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek. De naam van deze site is ontleend aan de unieke ligging van ons kerkgebouw, aan de oever van de rivier de Lek. Door velen ook wel aangeduid als 'de gebedsplaats aan de rivier'.  

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website of over onze kerkelijke gemeente, neem dan contact met ons op.
 
Inschrijven kerkdiensten vanaf 7 november Inschrijven kerkdiensten vanaf 7 november
Beste gemeenteleden,

Vanaf zondag 7 november kunnen de ochtend- én avonddiensten alleen bezocht worden na inschrijving. Dit naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag jl. en het aanvullende advies van de CIO/PKN om tijdens de diensten de 1,5 meter, tussen gemeenteleden die niet tot hetzelfde huishouden behoren, te waarborgen.
Wij verzoeken u tijdens verplaatsingen in de kerk weer een mondkapje te dragen.

Met onderstaande “link” kunt u zich via een vragenformulier inschrijven voor het bezoeken van een kerkdienst.
 
lees meer »
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
Vanaf 14 november, verandert er weer het een en ander ten aanzien de kindernevendienst. Tot nader order zal er elke week kindernevendienst gehouden worden voor alle basisschoolgroepen. We hopen dat er dan elke week toch wat kinderen in de kerk zijn om er met elkaar een fijne nevendienst van te maken. We zullen ons opsplitsen in groep 1-4 (boven) en groep 5-8 (in de kelder). Zien we jullie komende weken ook weer eens?
 
Collecten zondag 21 november Collecten zondag 21 november
lees meer »
 
Online collecteren met de Scipio app Online collecteren met de Scipio app
Onze gemeente kan vanaf 1 september gebruik gaan maken van de Scipio app. De Scipio app biedt een digitale collecte aan voor onze gemeenteleden. Elk gemeentelid krijgt de mogelijkheid om op een simpele en snelle manier digitaal te doneren waar en wanneer men wil. Deze toevoeging op de traditionele collecte maakt het mogelijk om “eigentijds”, zonder contant geld op zak, toch bij te dragen tijdens de collecten.
lees meer »
 
Overzicht Themadiensten Overzicht Themadiensten
Hierbij een overzicht van de geplande diensten over het halfjaar, waarbij de hoofdstukindeling van het boekje 'Brieven van Johannes. De rijkdom van het nieuwe leven' als leidraad is gebruikt:
lees meer »
 
Wie is wie-fotoboek Wie is wie-fotoboek
U herkent het misschien wel: zondagmorgen doen we voorbede voor iemand en u weet niet welk gezicht erbij hoort, of u hebt iemand in de kerk gesproken en als u thuiskomt weet u de naam niet meer. Daarom hebben we op deze website een Wie is wie-fotoboek gemaakt.
Meer uitleg over het Wie is wie-fotoboek kunt u vinden onder het hoofdstuk leden op de Wie is wie-pagina.
 
Boven je stand mogen leven Boven je stand mogen leven
De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.
(Jesaja 61: 1)
lees meer »